Tại sao hàng xách tay Mỹ, hàng hiệu Mỹ lại "Made in Vietnam"?